Miejsca parkingowe Jedno postojowe miejsce dziś to za mało

MIEJSCA PARKINGOWE

Miejsce postojowe – wydzielona powierzchnia terenu lub lokalu przeznaczona do postoju pojazdów mechanicznych. Miejsce postojowe może składać się z jednego lub większej liczby stanowisk postojowych.

DODATKOWE MIEJSCA POSTOJOWE NA PRYWATNYCH DZIAŁKACH Z DOMEM JEDNORODZINNYM

Większość starszych domów jednorodzinnych z lat 60-90 XX w. pobudowana jest na działkach o powierzchni około kilkaset metrów. Na takich posesjach, standardowo jest jeden garaż w (lub obok) budynku, drzwi garażowe wychylne dwuskrzydłowe, w ogrodzeniu brama wychylna do wewnątrz działki. Przy czym budynki usytuowane są na tzw. linii zabudowy w odległości 5-6 m od ogrodzenia. Na tak zorganizowanej działce można zmieścić tylko jeden samochód w garażu, co było wystarczające na tamte czasy. Liczne samochody stojące na ulicy lub na publicznych trawnikach świadczą, że współcześnie, jedno miejsce na samochód w domu jednorodzinnym, to za mało.